Các tích tắc thời gian bên cửa sổ
Đang chết, tan như hạt tuyết trên cành
Như mảnh vỡ tiếng chuông rung trong gió -
Tự nơi nào em đang đến cùng anh

Em hãy đến như bài ca chân thật
Đến từ tranh, từ chuyện cổ ngày nào
Và lập tức tiếng chuông rung sẽ tắt
Tuyết dần dần thành khói, bốc lên cao

Em hãy đến, đến như em đang có
Như tháp chuông luôn đứng đấy hiền lành
Các giây phút tan bên lề cửa sổ
Nhưng cuối cùng vẫn ở lại cùng anh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)