Ngoài cửa sổ là gió bay, tuyết bay
Cây dương uốn cong mình như muốn gãy
Và nhiều lần dang đôi-cánh-cành-cây
Như bất chợt muốn bay đi đâu đấy...

Tôi thì sao? Tôi cố xua cô đơn
Khỏi bốn bức tường con đang khép chặt
Trước giờ đi, tôi thấy mình không hơn
Người Mô-hi-can cuối cùng trên trái đất

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)