Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

474.53
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
489 bài thơ, 7 bài dịch, 157405 lượt xem, 77 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:23

Giang Nam - Nguyễn Sung (Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh)

64.17
1929-?, Việt Nam » Hiện đại
39 bài thơ, 3 bài dịch, 23171 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2005 02:23

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2054.14
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
153 bài thơ, 278207 lượt xem, 63 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Phạm Tiến Duật

534.40
1941-2007, Việt Nam » Hiện đại
31 bài thơ, 86428 lượt xem, 28 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:42

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

514.63
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
196 bài thơ, 157 bài dịch, 80187 lượt xem, 32 người thích
Do Méri gửi ngày 20/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

6364.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
246 bài thơ, 44 bài dịch, 579718 lượt xem, 122 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

2724.26
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
332 bài thơ, 157 bài dịch, 644417 lượt xem, 213 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: nhs235