Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan (Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai)

734.63
1920-1989, Việt Nam » Hiện đại
549 bài thơ, 8 bài dịch, 175830 lượt xem, 81 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:23

Giang Nam - Nguyễn Sung (Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh)

104.10
1929-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 3 bài dịch, 25484 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2005 02:23

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2634.29
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
154 bài thơ, 331277 lượt xem, 70 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2005 13:04

Phạm Tiến Duật

864.37
1941-2007, Việt Nam » Hiện đại
32 bài thơ, 97587 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:42

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

654.48
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
198 bài thơ, 157 bài dịch, 88880 lượt xem, 33 người thích
Do Méri gửi ngày 20/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7694.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 631830 lượt xem, 131 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (Trảo Nha)

3364.27
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
350 bài thơ, 156 bài dịch, 683640 lượt xem, 221 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: nhs235