Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Đào Tiềm - 陶潛 (Đào Uyên Minh)

54.00
365-427, Trung Quốc » Tấn
33 bài thơ, 26609 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2005 20:16

Đỗ Phủ - 杜甫

864.12
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 223930 lượt xem, 67 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/05/2005 01:35

Gia Cát Lượng - 諸葛亮 (Khổng Minh)

294.38
181-234, Trung Quốc » Tam Quốc
5 bài thơ, 41858 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2006 09:11

Hàn Dũ - 韓愈

24.50
768-824, Trung Quốc » Trung Đường
41 bài thơ, 11859 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 23:04

Kinh Kha - 荊軻

?-?, Trung Quốc » Chu
1 bài thơ, 3890 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2006 15:04

Lý Bạch - 李白

2164.22
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
331 bài thơ, 407184 lượt xem, 108 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 20:27

Nguyễn Trãi - 阮廌

1094.54
1380-1442, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
381 bài thơ, 232183 lượt xem, 57 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 00:45

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Nghiêm Thích Diệu Dung