Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Đào Tiềm - 陶潛 (Đào Uyên Minh)

35.00
365-427, Trung Quốc » Tấn
31 bài thơ, 23191 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2005 20:16

Đỗ Phủ - 杜甫

634.14
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 204885 lượt xem, 62 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:35

Gia Cát Lượng - 諸葛亮 (Khổng Minh)

214.33
181-234, Trung Quốc » Tam Quốc
5 bài thơ, 35997 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2006 09:11

Hàn Dũ - 韓愈

14.00
768-824, Trung Quốc » Trung Đường
40 bài thơ, 10666 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 23:04

Kinh Kha - 荊軻

?-?, Trung Quốc » Chu
1 bài thơ, 3623 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2006 15:04

Lý Bạch - 李白

1884.25
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
330 bài thơ, 370859 lượt xem, 102 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Nguyễn Trãi - 阮廌

894.55
1380-1442, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
381 bài thơ, 210023 lượt xem, 52 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2005 00:45

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Nghiêm Thích Diệu Dung