Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Federico García Lorca

124.58
1898-1936, Tây Ban Nha
124 bài thơ, 37840 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2007 06:16

Lý Bạch - 李白

3274.30
701-762, Trung Quốc » Thịnh Đường
333 bài thơ, 521452 lượt xem, 137 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 20:27

Lý Thương Ẩn - 李商隱

194.63
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
238 bài thơ, 66601 lượt xem, 35 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

1704.36
1918-1966, Việt Nam » Hiện đại
278 bài thơ, 4 bài dịch, 444824 lượt xem, 115 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 22:13

Nguyễn Du - 阮攸

1464.47
1766-1820, Việt Nam » Nguyễn
275 bài thơ, 237321 lượt xem, 80 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 17:20

Phạm Hổ (Hồ Huy)

604.33
1926-2007, Việt Nam » Hiện đại
86 bài thơ, 32 bài dịch, 195467 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/02/2006 15:43

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

8414.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 670998 lượt xem, 138 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Diệp Y Như