Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chuyến đi

Mỹ » Andrea Cohen
1 trả lời, 34 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm nay 08:07

Hạ tân lang - Độc sử

Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông
1 trả lời, 35 lượt xem, 0 người thích
Do Mặc Am gửi ngày Hôm nay 14:47

Ngu mỹ nhân - Chẩm thượng

Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông
1 trả lời, 42 lượt xem, 0 người thích
Do Mặc Am gửi ngày Hôm nay 10:50

Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh lâu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trần Lượng
1 trả lời, 40 lượt xem, 0 người thích
Do Mặc Am gửi ngày Hôm nay 12:53

Picasso

Việt Nam » Hiện đại » Phanxipăng » Album thơ 1: Trăng - Trắng (1995) » Và những bài thơ khác
0 trả lời, 26 lượt xem, 0 người thích
Do 101 gửi ngày Hôm nay 18:33

Quả thép văng

Mỹ » Andrea Cohen
1 trả lời, 37 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm nay 08:10

Shiva

Mỹ » Andrea Cohen
1 trả lời, 33 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm nay 08:08

Sổ đăng ký

Mỹ » Andrea Cohen
1 trả lời, 29 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm nay 08:06

Tây giang nguyệt - Thu thu khởi nghĩa

Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông
1 trả lời, 38 lượt xem, 0 người thích
Do Mặc Am gửi ngày Hôm nay 12:59

Thắp

Mỹ » Andrea Cohen
1 trả lời, 35 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày Hôm nay 08:05

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối