Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bến Tre sự tích quê mình

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 29 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 13:47

Chỉ chờ tiếng dạ em thôi

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 35 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 15:33

Chỉ ngần ấy thôi

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 26 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:46

Chờ em ấn chứng

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 19 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:30

Dỗ trăng vào mộng...

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 17 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:56

Đáng gườm

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 21 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 15:01

Em nợ ta tự kiếp nào

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 20 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:17

Giấc mộng dài

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 20 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:24

Gởi vào đâu

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 20 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 14:50

Hít vào, thở ra

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Dũng
0 trả lời, 27 lượt xem, 0 người thích
Do Nguyễn Minh Dũng gửi ngày Hôm qua 15:04

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối