Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Biển

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 22 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:19

Biểu tượng

Pháp » Guillaume Apollinaire
1 trả lời, 44 lượt xem, 0 người thích
Do Minh Sơn Lê gửi ngày Hôm qua 20:45

Chiều thứ bảy

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 16 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:07

Chùm tứ tuyệt

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 16 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 22:58

Điệu múa Kà Tu

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 23 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:20

Được tin thầy học đầu tiên chết

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 20 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:31

Đường Hoàng Liên Sơn

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 24 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:12

Gửi quê hương Hương Sơn

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 23 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:10

Mang nặng đẻ đau

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 16 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 23:25

Mẹ con con mèo

Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Hạt lại gieo (1984)
0 trả lời, 17 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm qua 22:59

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối