ĐÚC KẾT    

Bao năm vật vã thảo dăm chương
Xuống chó lên voi ấy lẽ thường
Lục tuế già nhanh hà tất: lộ!
Tam tuần đẹp rộ tựu trung: ương!
Tài danh trước chạm bia văn miếu
Sắc vóc giờ so giá thị trường
Sinh bất trùng thời nên ngán ngẩm
Thôi thì hữu xạ tự nhiên hương
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ