Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG (Thơ vui)

Khách đến Cần Thơ biết CÁI VỒN(*)
Qua cầu CÁI KHẾ xuống nông thôn
CÁI RĂNG sát nách, ven Thành Phố
CÁI TẮC xa hơn, cách Cái Cồn
CÁI SẮN nhãn, xoài, nom muốn bẻ
CÁI CHANH cam, bưởi, ngó thèm nôn
CÁI DẦU,  nhưng vẫn mua xăng nhớt
(CÁI ẤY) , vừa trông điếng cả hồn !
HƯƠNG-TRÂM

TÂY ĐÔ

Xứ sở Vĩnh Long có Cái Vồn,
Cần Thơ đẹp cảnh Cái Cui thôn.
Cái Răng tích cũ từ hàm sấu
Cái Khế năm xưa cũng gọi cồn.
Xoài mận đầy cành dòm muốn bẻ,
Thuyền ghe tấp nập chạy ưa nôn
Cái Côn còn gọi là An Lạc,
Ngã Bảy ghé thăm bị hút hồn.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG (Thơ vui)

Khách đến Cần Thơ biết CÁI VỒN(*)
Qua cầu CÁI KHẾ xuống nông thôn
CÁI RĂNG sát nách, ven Thành Phố
CÁI TẮC xa hơn, cách Cái Cồn
CÁI SẮN nhãn, xoài, nom muốn bẻ
CÁI CHANH cam, bưởi, ngó thèm nôn
CÁI DẦU,  nhưng vẫn mua xăng nhớt
(CÁI ẤY) , vừa trông điếng cả hồn !

HƯƠNG-TRÂM

TÂY ĐÔ

Xứ sở Vĩnh Long có Cái Vồn,
Cần Thơ đẹp cảnh Cái Cui thôn.
Cái Răng tích cũ từ hàm sấu
Cái Khế năm xưa cũng gọi cồn.
Xoài mận đầy cành dòm muốn bẻ,
Thuyền ghe tấp nập chạy ưa nôn
Cái Côn còn gọi là An Lạc,
Ngã Bảy ghé thăm bị hút hồn.

Út xe ôm
HỎI CHUYỆN TÀO LAO

Nghe Bác ba hoa, tớ hỏi vồn :
Quê mình rối rắm chuyện làng thôn.
Tre miền Gò Trúc trồng bao bụi,
Đất miệt Ô Môn nổi mấy cồn ?
Sao chó Giồng Riềng ăn lại mửa,
Mà cam Xẻo Quít đớp không nôn ?
Qua Cà Bây Ngộp trâu đau chết,
Ghé Chắc Cà Đao gọi được hồn ?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

HỎI CHUYỆN TÀO LAO

Nghe Bác ba hoa, tớ hỏi vồn :
Quê mình rối rắm chuyện làng thôn.
Tre miền Gò Trúc trồng bao bụi,
Đất miệt Ô Môn nổi mấy cồn ?
Sao chó Giồng Riềng ăn lại mửa,
Mà cam Xẻo Quít đớp không nôn ?
Qua Cà Bây Ngộp mà trâu chết,
Ghé Chắc Cà Đao gọi được hồn ?

phamanhoa

CHỒN VỒN

Sáng ni sao dạ cứ chồn vồn,
Bởi lão An Hoà té dưới thôn.
Gió thổi dừa rơi mà bể nón,
Sóng xao cát chạy mới lòi cồn.
Uống nhiều bụng rỗng nên mau ói,
Nói lắm mồm đau lại chóng nôn.
Dầu nóng bóp liền là bớt nhức,
Xoa đầu day trán tỉnh thần hồn.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THẲNG và CONG

(Nhân một đại lộ ở thủ đô bị bẻ cong, không theo bản vẽ)

Đường đời lúc thẳng có khi cong,
Cong thẳng tuỳ nơi ai cũng thông,
Phải đẹp lòng quan cong hoá thẳng,
Cần vui bụng xếp thẳng thành cong.
Sao khi giữ nước thì lưng thẳng,
Mà lúc xây nhà lại cổ cong ?
Quân tử nương cong mà tạo thẳng,
Tiểu nhân tựa thẳng để gây cong.

phamanhoa

Y đề

Quyền lực trong tay thẳng hóa cong
Dân tình kệ xác cần gì thông
Việc quan quan muốn cong thành thẳng
Chuyện n­ước bộ cần thẳng hóa cong
Xiên xỏ lách luồn tâm hết thẳng
Lọc lừa tráo trở lòng càng cong
Cái lợi quan quyền luôn phải thẳng
Đường sá lựa chiều phải bẻ cong .

L.K.H  19/4/2014[/quote]

LỢI NƯỚC LỢI NHÀ!!!

200 tỷ bạc thẳng thành cong,
Lẻo mép hoa ngôn ra vẽ thông.
Nghe ngỡ như là quan ngó thẳng
Nhìn nhầm bởi tại dân nhìn cong!
Bôi trơn môi mép do lòng kiệm.
Chùi sạch mồm loa tại dạ cong.
Bia miệng ngàn năm lưu sử sách,
Thủ đô đường ấy thẳng thành cong.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
THẲNG và CONG

(Nhân một đại lộ ở thủ đô bị bẻ cong, không theo bản vẽ)

Đường đời lúc thẳng có khi cong,
Cong thẳng tuỳ nơi ai cũng thông,
Phải đẹp lòng quan cong hoá thẳng,
Cần vui bụng xếp thẳng thành cong.
Sao khi giữ nước thì lưng thẳng,
Mà lúc xây nhà lại cổ cong ?
Quân tử nương cong mà tạo thẳng,
Tiểu nhân tựa thẳng để gây cong.

phamanhoa

Y đề

Quyền lực trong tay thẳng hóa cong
Dân tình kệ xác cần gì thông
Việc quan quan muốn cong thành thẳng
Chuyện n­ước bộ cần thẳng hóa cong
Xiên xỏ lách luồn tâm hết thẳng
Lọc lừa tráo trở lòng càng cong
Cái lợi quan quyền luôn phải thẳng
Đường sá lựa chiều phải bẻ cong .

L.K.H  19/4/2014

LỢI NƯỚC LỢI NHÀ!!!

200 tỷ bạc thẳng thành cong,
Lẻo mép hoa ngôn ra vẽ thông.
Nghe ngỡ như là quan ngó thẳng
Nhìn nhầm bởi tại dân nhìn cong!
Bôi trơn môi mép do lòng kiệm.
Chùi sạch mồm loa tại dạ cong.
Bia miệng ngàn năm lưu sử sách,
Thủ đô đường ấy thẳng thành cong.

Út xe ôm

RỐI RẮM CHUYỆN ĐỜI

Tớ hỏi điều ngay, bạn đáp cong,
Xem chừng cố ý giả không thông.
Vì tham, quan bảo cong mà thẳng,
Bởi dốt, dân nhìn thẳng hoá cong.
Điện đảo tình đời cong với thẳng,
Hồ đồ sự thế thẳng cùng cong.
Thôi thì mặc xác người cong thẳng,
Uống rượu, mình quên chuyện thẳng cong.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

NHẮN ÚT XE ÔM

Thơ Út dạo này sao chẳng xôm,
Hay là mãi bận chạy xe ôm ?
Con ngoan, con có bao giờ ốm,
Vợ đảm, vợ đâu lắm lúc còm.
Chín mốt trang rồi từ sáng sớm,
Một vài bài nữa đến chiều hôm,
Thập thò đợi chú như ăn trộm,
Đến lúc trăm trang, tớ sắm hòm.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NHẮN ÚT XE ÔM

Thơ Út dạo này sao chẳng xôm,
Hay là mãi bận chạy xe ôm ?
Con ngoan, con có bao giờ ốm,
Vợ đảm, vợ đâu lắm lúc còm.
Chín mốt trang rồi từ sáng sớm,
Một vài bài nữa đến chiều hôm,
Thập thò đợi chú như ăn trộm,
Đến lúc trăm trang, tớ sắm hòm.

phamanhoa

ĐÔI LỜI

Ai bảo thơ ta mà chẳng xôm,
Chỉ vì quá bận phải lo ôm!
Nên đành tơ nhện giăng bàn phím,
Thôi để bạn yêu viết chát còm.
Người trách đùa thơ tình tối sáng,
Ta vui cười cợt ý  mai hôm.
Hẹn lòng câu chữ còn thô vụng,
Ráng đến trăm trang sẽ bỏ hòm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quang Tri đã viết:
NHẮN ÚT XE ÔM

Thơ Út dạo này sao chẳng xôm,
Hay là mãi bận chạy xe ôm ?
Con ngoan, con có bao giờ ốm,
Vợ đảm, vợ đâu lắm lúc còm.
Chín mốt trang rồi từ sáng sớm,
Một vài bài nữa đến chiều hôm,
Thập thò đợi chú như ăn trộm,
Đến lúc trăm trang, tớ sắm hòm.

phamanhoa

ĐÔI LỜI

Ai bảo thơ ta mà chẳng xôm,
Chỉ vì quá bận phải lo ôm!
Nên đành tơ nhện giăng bàn phím,
Thôi để bạn yêu viết chát còm.
Người trách đùa thơ tình tối sáng,
Ta vui cười cợt ý  mai hôm.
Hẹn lòng câu chữ còn thô vụng,
Ráng đến trăm trang sẽ bỏ hòm.
Út xe ôm[/quote]

 
CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
Quế Hằng

NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
Quế Hằng

NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.

Út xe ôm[/quote]

KHÔNG LÂU

Thơ ca xướng hoạ chẳng thèm xôm,
Lại mãi sa đà chuyện ẵm ôm.
Thích ẳm nhiều vào rồi xác ốm,
Tham ôm lắm nhé sẽ thân còm.
Tiền nong ky cóp bay bao sớm,
Của nả nhặt bòn chạy mấy hôm ?
Tránh né đầu làng qua cuối xóm,
Ôm theo khối nợ lúc vô hòm.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] ... ›Trang sau »Trang cuối