Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
BỌT BÈO
Không biết làm răng cứ chán phèo,
Nhìn lui ngó tới chẳng ai theo,
Muốn vi vu tí sao mà hẻo,
Ưa mát mẻ hung lại quá nghèo.
Thôi cứ giao lưu vào lắm nẻo,
Ừ thì chia sớt gửi nhiều meo(mail).
Mai này may có người kêu réo,
Đỡ tủi cho thân bớt bọt bèo.
Út xe ôm

LỘN PHÈO

Thấy Út làm thơ tức lộn phèo,
Lưng người cứ lẽo đẽo lần theo.
Dăm câu tiều tuỵ như hoa héo,
Mấy chữ xanh xao tợ bé nghèo.
Gác bút mòn chờ thềm nứt sẹo.
Lầu văn mỏi đợi mái lên meo.
Tân gia nóc dột, tường xiêu vẹo,
Giếng lạng,ao khô chết sạch bèo.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Quang Tri đã viết:
BỌT BÈO
Không biết làm răng cứ chán phèo,
Nhìn lui ngó tới chẳng ai theo,
Muốn vi vu tí sao mà hẻo,
Ưa mát mẻ hung lại quá nghèo.
Thôi cứ giao lưu vào lắm nẻo,
Ừ thì chia sớt gửi nhiều meo(mail).
Mai này may có người kêu réo,
Đỡ tủi cho thân bớt bọt bèo.
Út xe ôm

LỘN PHÈO

Thấy Út làm thơ tức lộn phèo,
Lưng người cứ lẽo đẽo lần theo.
Dăm câu tiều tuỵ như hoa héo,
Mấy chữ xanh xao tợ bé nghèo.
Gác bút mòn chờ thềm nứt sẹo.
Lầu văn mỏi đợi mái lên meo.
Tân gia nóc dột, tường xiêu vẹo,
Giếng lạng,ao khô chết sạch bèo.

phamanhoa

AN NHIÊN

Tức chi bọt mép thổi phèo phèo!
Bình tỉnh ý câu mà học theo.
Đừng để viết xong làm mặt méo,
Chớ nên ghi lỡ khiến tình nghèo.
Vợ la ráng chạy nên khô héo,
Bạn trách hoạ lâu phải đói meo.
Nói mãi coi chừng già bị néo,
An nhiên như sóng lướt ao bèo.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

CHÚC MỪNG
Sang mừng chú Út đạt trăm trang
Sắp tới ghi tên ngự bảng vàng
Rước lộc về nhà khao mẹ đĩ
Ngày mai thôi nhé...sẽ sang trang.

Xin chúc mừng UT ơi...Zui Zui Zui...
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPIG6HS69_Xg3zXCfuOIwxSV7s3zq2hVxBEFJHx55_RLCy2Jrt

CHÚC MỪNG
Sang mừng chú Út đạt trăm trang
Sắp tới ghi tên ngự bảng vàng
Rước lộc về nhà khao mẹ đĩ
Ngày mai thôi nhé...sẽ sang trang.

Xin chúc mừng UT ơi...Zui Zui Zui...
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPIG6HS69_Xg3zXCfuOIwxSV7s3zq2hVxBEFJHx55_RLCy2Jrt

CHÚC MỪNG
Sang mừng chú Út đạt trăm trang
Sắp tới ghi tên ngự bảng vàng
Rước lộc về nhà khao mẹ đĩ
Ngày mai thôi nhé...sẽ sang trang.

Xin chúc mừng UT ơi...Zui Zui Zui...
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TRANG CUỐI

Vốn liếng bây chừ chỉ một trang,
Phải xài cẩn thận quí hơn vàng,
Lộc này khao bạn trên thi viện,
Hay dỡ cũng xong đủ số trang.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

CHÚC MỪNG TRĂM TRANG

Lạng lách vòng vo, Út đến rồi,
Hoà tui phải vội chúc mừng thôi.
Rồ ga, chữ gởi về trăm lối,
Đạp số, vần buông đến vạn nơi.
Nhà mới gồng mình xây chẳng mỏi,
Thơ hay vắt óc viết không nguôi.
Mặc cho thế cuộc nhiều nông nỗi,
Ta cứ bình tâm tỏ khúc nôi.

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
TRANG CUỐI

Vốn liếng bây chừ chỉ một trang,
Phải xài cẩn thận quí hơn vàng,
Lộc này khao bạn trên thi viện,
Hay dỡ cũng xong đủ số trang.
Út[/quote]

TRÁCH

Topic nay còn có nửa trang,
Chủ nhân chắt mót quý như vàng,
Ai kia sao nỡ tâm phung phí,
Chúc tới mừng lui hết cả trang!

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

phamanhoa đã viết:

CHÚC MỪNG TRĂM TRANG

Lạng lách vòng vo, Út đến rồi,
Hoà tui phải vội chúc mừng thôi.
Rồ ga, chữ gởi về trăm lối,
Đạp số, vần buông khắp vạn nơi.
Nhà mới gồng mình xây chẳng mỏi,
Thơ hay vắt óc viết không nguôi.
Mặc cho thế cuộc nhiều nông nỗi,
Ta cứ bình tâm tỏ khúc nôi.[/quote]
PAH

NHẸ NHỎM

Thở phào nhẹ nhỏm đã xong rồi!
Có dỡ hay chi cũng thế thôi,
Ráng viết đủ trang chia lắm mối,
Cố ghi đầy chữ gửi nhiều nơi.
Câu phê bạn quí lòng thêm rối,
Lời luận khách xa dạ chẳng nguôi.
Cũng phải đầu tư cho đẹp cõi,
Giống như đầy tháng hoặc thôi nôi.
Út xe ôm

Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

CHÚC MỪNG TRĂM TRANG

Tiễn hạ vừa qua thu đã sang
Chúc mừng bác Út đủ trăm trang
Vun tay vẫy bút cùng thi hữu
Nhà mới xây nhanh đẹp vững vàng


TM 23/8/14
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]