Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

MinhtamDo

.

                    CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
              
                 Quế Hằng


               NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.

                Út xe ôm

                 
                 KHÔNG LÂU

Thơ ca xướng hoạ chẳng thèm xôm,
Lại mãi sa đà chuyện ẵm ôm.
Thích ẳm nhiều vào rồi xác ốm,
Tham ôm lắm nhé sẽ thân còm.
Tiền nong ky cóp bay bao sớm,
Của nả nhặt bòn chạy mấy hôm ?
Tránh né đầu làng qua cuối xóm,
Ôm theo khối nợ lúc vô hòm.

                      phamanhoa


                      ÔM RƠM

Nghe chuyện dăm người tán rất xôm
Giật mình tự xét cũng ham ôm
Tham rơm nặng bụng quên nhiều ít
Bắt bướm rừ tay phớt béo còm
Đã nhận quá đà khi đứng bóng
Còn liều phanh thả lúc chiều hôm
Thị Màu  gương ấy soi chưa đặng
Còn máu còn tanh , mặc ván   hòm

                           MinhtamDo

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

  CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
             
                Quế Hằng


              NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.

               Út xe ôm

                 
                KHÔNG LÂU

Thơ ca xướng hoạ chẳng thèm xôm,
Lại mãi sa đà chuyện ẵm ôm.
Thích ẳm nhiều vào rồi xác ốm,
Tham ôm lắm nhé sẽ thân còm.
Tiền nong ky cóp bay bao sớm,
Của nả nhặt bòn chạy mấy hôm ?
Tránh né đầu làng qua cuối xóm,
Ôm theo khối nợ lúc vô hòm.

                     phamanhoa


                     ÔM RƠM

Nghe chuyện dăm người tán rất xôm
Giật mình tự xét cũng ham ôm
Tham rơm nặng bụng quên nhiều ít
Bắt bướm rừ tay phớt béo còm
Đã nhận quá đà khi đứng bóng
Còn liều phanh thả lúc chiều hôm
Thị Màu  gương ấy soi chưa đặng
Còn máu còn tanh , mặc ván   hòm

                          MinhtamDo

.

MỘT PHÚT HOÀNG HUY

Bác Hoà nói dốc sao nghe xôm,
Bóng lưỡng da đầu vẫn khoái ôm.
Được ẳm sướng mê dù bị ngoạ,
Nghe ôm thích chí mặc chê còm.
Dù cho tan nát qua từng phút
Rồi sẽ huy hoàng trong một hôm.
Đời có vui chi mà níu kéo,
Trăm năm cuộc rượu bước vô hòm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
  CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
             
                Quế Hằng


              NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.

               Út xe ôm

                 
                KHÔNG LÂU

Thơ ca xướng hoạ chẳng thèm xôm,
Lại mãi sa đà chuyện ẵm ôm.
Thích ẳm nhiều vào rồi xác ốm,
Tham ôm lắm nhé sẽ thân còm.
Tiền nong ky cóp bay bao sớm,
Của nả nhặt bòn chạy mấy hôm ?
Tránh né đầu làng qua cuối xóm,
Ôm theo khối nợ lúc vô hòm.

                     phamanhoa


                     ÔM RƠM

Nghe chuyện dăm người tán rất xôm
Giật mình tự xét cũng ham ôm
Tham rơm nặng bụng quên nhiều ít
Bắt bướm rừ tay phớt béo còm
Đã nhận quá đà khi đứng bóng
Còn liều phanh thả lúc chiều hôm
Thị Màu  gương ấy soi chưa đặng
Còn máu còn tanh , mặc ván   hòm

                          MinhtamDo

.

MỘT PHÚT HOÀNG HUY

Bác Hoà nói dốc sao nghe xôm,
Bóng lưỡng da đầu vẫn khoái ôm.
Được ẳm sướng mê dù bị ngoạ,
Nghe ôm thích chí mặc chê còm.
Dù cho tan nát qua từng phút
Rồi sẽ huy hoàng trong một hôm.
Đời có vui chi mà níu kéo,
Trăm năm cuộc rượu bước vô hòm.

Út xe ôm[/quote]

CẢ ĐỜI ÔM ẴM

Tuy già, Chú Út tánh còn xôm,
Chọn nghiệp xe ôm để được ôm.
Sáng chở đi về ba mụ ốm,
Chiều đèo lui tới mấy em còm.
Khi đưa ả Tuyết xa vài xóm,
Lúc rước em Hồng biệt mấy hôm.
Thầy phán: Ông mà không sửa sớm,
E không đủ bạc để mua hòm.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Quang Tri đã viết:
CÒN LÂU

Muốn cho cuộc sống được xôm xôm
Bác Út phải chăm ẵm với ôm
Dù nhện có giăng trên mặt phím
Rồi thơ sẽ lượn khắp trang còm
Dẫu lo cơm áo khi trưa tối
Vẫn nhớ bạn bè lúc sớm hôm
Mấy đám khách bà đang đợi đó
Còn lâu bọn thợ mới khênh hòm
             
               Quế Hằng


             NHỜ THẦN DƯỢC

Rocket 1 giờ cũng chẳng xôm,
Khoái chi cái chuyện ẳm rồi ôm.
Phôn kêu tám chuyện đầy tin nhắn,
Meo gọi đãi đưa lắm số còm.
Chạy xế kiếm cơm khi mờ sáng,
Làm thơ tìm ý lúc chiều hôm.
Bà nào thích lão mời lên tiếng,
Tích luỹ tiền nong kiếm cái hòm.

              Út xe ôm

                 
               KHÔNG LÂU

Thơ ca xướng hoạ chẳng thèm xôm,
Lại mãi sa đà chuyện ẵm ôm.
Thích ẳm nhiều vào rồi xác ốm,
Tham ôm lắm nhé sẽ thân còm.
Tiền nong ky cóp bay bao sớm,
Của nả nhặt bòn chạy mấy hôm ?
Tránh né đầu làng qua cuối xóm,
Ôm theo khối nợ lúc vô hòm.

                    phamanhoa


                    ÔM RƠM

Nghe chuyện dăm người tán rất xôm
Giật mình tự xét cũng ham ôm
Tham rơm nặng bụng quên nhiều ít
Bắt bướm rừ tay phớt béo còm
Đã nhận quá đà khi đứng bóng
Còn liều phanh thả lúc chiều hôm
Thị Màu  gương ấy soi chưa đặng
Còn máu còn tanh , mặc ván   hòm

                         MinhtamDoMỘT PHÚT HOÀNG HUY

Bác Hoà nói dốc sao nghe xôm,
Bóng lưỡng da đầu vẫn khoái ôm.
Được ẳm sướng mê dù bị ngoạ,
Nghe ôm thích chí mặc chê còm.
Dù cho tan nát qua từng phút
Rồi sẽ huy hoàng trong một hôm.
Đời có vui chi mà níu kéo,
Trăm năm cuộc rượu bước vô hòm.
Út xe ôm


NGHE CÁC LÃO TÁN DÓC

Thấy Quế ra bài các lão xôm
Bảo nhau xúm xít chạy vào ôm
Cạo râu thin thín ,vì lo rậm
Mặc áo thùng thình bởi sợ còm
Bài hoạ nghĩ hoài vào cuối sáng
Vần thơ suy kỹ đến đầu hôm
Mau mau kẻo lại lo không kịp
Né né trông trông sợ cái hòm

             NGHĨA HOÀ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

http://i105.photobucket.com/albums/m213/Trong_Nghia_Nguyen/XEOcircM_zps9a9c149a.jpg

HỎI ÚT XE ÔM

Hỡi út xe ôm đọc thế nào
Xem ngang, đọc dọc ra làm sao?
Lúc ghi lão xế còn xao động
Khi đọc khách hàng vẫn thấy nao
Ghé ghế lòng luôn luôn nghĩ ngợi
Ngồi sau dạ lúc lúc xôn xao
Lão này đúng xế XE ÔM thật
Hoặc lão XÔ EM cái. Chết chao !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

HỎI ÚT XE ÔM

Hỡi út xe ôm đọc thế nào
Xem ngang, đọc dọc ra làm sao?
Lúc ghi lão xế còn xao động
Khi đọc khách hàng vẫn thấy nao
Ghé ghế lòng luôn luôn nghĩ ngợi
Ngồi sau dạ lúc lúc xôn xao
Lão này đúng xế XE ÔM thật
Hoặc lão XÔ EM cái. Chết chao !!!
Nghĩa Hoà.

ĐÔI LỜI

Bác hãy vào Nam học đọc nào,
Ôm mà không biết ngây thơ sao,
Khách xem trời nắng đầu hơi quẩn,
Xế đợi chiều im dạ bớt nôn
Cứ ẳm cứ ôm nên cả nghĩ,
Vẫn đi vẫn chạy sẽ không xao.
Nàng Hồng,ả Thuý hay Kiều Diễm,
Nếu có xô em lòng chẳng chao.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lĩnh sơn

Quang Tri đã viết:
NHẮN BẠN

Bạn ở mô rồi lâu ghé đây?
Tri âm tri kỷ mấy lâu nay.
Mà răng mất biệt không lời nhắn,
Chẳng hiểu đi mô cắt điện dây?
Ơi hởi xóm làng ai đã thấy!
Hởi ơi thi viện sĩ nào gây?
Bỏ qua đi nhé vui thơ thẩn.
Một tí đùa chơi cũng choáng say.
Út xe ôm
HẸN SAY

Lu bu công việc ít vào đây
Để lãng nguồn thơ trước tới nay
Nắng nực chờ mưa nên mỏi cổ
Đồng khô đợi nước phải mòn dây
Đôi câu tri ngộ lòng luôn mở
Mấy chữ hoà giao dạ hết gây
Cảm tạ bác xe lời nhắn nhủ
Mong lần gặp gỡ hẹn hò say


LS 29/4/14
Hoà hợp muôn nơi lời đạo nghĩa
Giao duyên khắp chốn tấm chơn tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TINH THẦN YÊU NƯỚC

Giận lũ tham tàn cướp nước ta
Bày trò quỹ quyệt thói ranh ma
Nghênh ngang tàu súng hòng khiêu khích
Hùng hổ phi cơ muốn hiếp hà
Đồng loạt quân Nam thề quyết chiến
Nhất tề giống Việt hãy xông pha
Đồng tâm hợp lưc giành trời biển
Trị nó một phen khiếp tới già ... !
                    Trần Ngộ


ĐỪNG DỠN MẶT
Ai kia dỡn mặt chạm vào ta,
Sẽ bị tan thây mà hóa ma.
Thề hẹn chung lòng xây xã tắc,
Đồng tâm hiệp lực giữ sơn hà.
Bao lần giặc đến vùi xương trắng,
Lắm bận nhà rung quyết máu pha.
Dân Việt triệu lòng tâm chỉ một,
Nêu cao khí tiết trẻ như già.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
TINH THẦN YÊU NƯỚC

Giận lũ tham tàn cướp nước ta
Bày trò quỹ quyệt thói ranh ma
Nghênh ngang tàu súng hòng khiêu khích
Hùng hổ phi cơ muốn hiếp hà
Đồng loạt quân Nam thề quyết chiến
Nhất tề giống Việt hãy xông pha
Đồng tâm hợp lưc giành trời biển
Trị nó một phen khiếp tới già ... !
                    Trần Ngộ


ĐỪNG DỠN MẶT

Ai kia dỡn mặt chạm vào ta,
Sẽ bị tan thây mà hóa ma.
Thề hẹn chung lòng xây xã tắc,
Đồng tâm hiệp lực giữ sơn hà.
Bao lần giặc đến vùi xương trắng,
Lắm bận nhà rung quyết máu pha.
Dân Việt triệu lòng tâm chỉ một,
Nêu cao khí tiết trẻ như già.
Út xe ôm[/quote]

GƯƠNG XƯA CÒN ĐÓ

Giặc Tàu chẳng phải giống người ta,
Nửa cốt yêu tinh nửa phách ma.
Lấn chiếm hung hăng miền biển đảo,
Xăm lăng ngược ngạo chốn quan hà.
Đống Đa vẫn trắng đồi xương trải,
Vạn Kiếp còn hồng biển máu pha.
Đất Việt bao lần chôn nghịch lỗ,
Bình Ngô lời cáo mãi không già.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM
Nội dung : ĐỪNG CHẬM TRỄ

ĐỪNG CHẬM TRỄ

Mở mắt xem kìa đúng nó không?
Chung lưng góp sức chẳng hoài công
Thù Nhà Phù Đổng cầm roi sắt
Hận Nước Bà Trưng nổi trống đồng
Chiến Thắng Điện Biên, tan bóng giặc
Bình Ngô Nguyễn Trải diệt quân ngông
Thời nào cũng có phường ăn cướp
Cứu quốc mau giành lại biển Đông!

HƯƠNG-TRÂM
TA THÉT KHÔNG !

Nếu giống Diên Hồng ta thét: "KHÔNG !"
Thì loài lang sói phải toi công.
Thoát Hoan vãi đái chui gầm cống,
Sĩ Nghị văng phân nhủi ống đồng.
Dập dái, thiên triều thôi vọng động,
Teo cu, đại hán hết cuồng ngông.
Xương tàn bỏ lại vài trăm đống,
Tiêu bầy tướng mạnh, lũ quân đông.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối