Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cammy

Đã cập nhật xong tác giả Ý Nhi, cảm ơn Hongha
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm thơ của Đinh Hùng:

- Mê hồn ca. - Tái bản. - H. : Hội Nhà văn, 1995.
- Đường vào tình sử. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2001.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

các tác phẩm thơ của Bế Thành Long:

- Cỏ may (NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
- Ở nguồn (NXB Hội Nhà văn, 2005)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của nhà thơ Vân Đài:

- Mùa hái quả : Thơ tuyển / Vân Đài ; Lời giới thiệu Anh Thơ. - H. : Văn học, 1966
- Thanh lịch : Sách xã giao cho bạn gái / Vân Đài. - H. :  Đà Nẵng, 1995
- Hương Xuân / Vân Đài, Hằng Phương, Mộng Tuyết, Anh Thơ. - H. : Nguyễn Du, 1943.
- Những người mẹ năm tốt : Diễn ca / Vân Đài. - H. : Phụ nữ, 1962.
- Về quê Mẹ : Thơ (1945-1960) / Vân Đài. - H. : Văn học, 1960
- Làm bánh / Vân Đài, Nguyễn Xiển. - H. : Phụ nữ, 1958
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm thơ của Văn Cao:

- Lá : Thơ / Văn Cao. - H. : Tác phẩm mới, 1988
- Tuyển tập Văn Cao : Thơ / Văn Cao. - H. : Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm thơ Trần Tế Xương:

- Vị Xuyên thi văn tập : Thơ văn và giật sử ông Trần Kế Xương. - In lần 1. - H. : Nam Kỳ thư quán.
- Thơ Trần Tế Xương : Kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ / tiểu luận: Xuân Diệu. - Nam Hà : Ty văn hoá Nam Hà, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm của Quang Dũng:

- Mây đầu ô : Thơ / Quang Dũng ; Trần Lê Văn giới thiệu. - H. : Tác phẩm mới, 1986
- Bài thơ Sông Hồng : Truyện thơ / Quang Dũng. - H. : Văn nghệ, 1956
- Nhà đồi : truyện ký / Quang Dũng. - H. : Văn học, 1970.
- Rừng biển quê hương : Thơ / Trần Lê Văn, Quang Dũng. - H. : Hội nhà văn, 1958
- Đường lên Châu Thuận : Bút ký / Quang Dũng. - H. : Văn nghệ, 1955
- Rừng về xuôi : Bút ký / Quang Dũng. - H. : Văn học, 1964.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Du Tử Lê:


* Thơ Du Tử Lê (1964)
* Năm Sắc Diện Năm Ðịnh Mệnh (1965)
* Tình khúc Tháng Mười Một (1966)
* Tay Gõ Cửa Ðời (1970)
* Chung Cuộc (cùng viết với Mai Thảo)
* Mắt Thù (1969)
* Ngửa Mặt (1969)
* Vốn Liếng Một Ðời (1969)
* Qua Hình Bóng Khác (1970)
* — Một Ðời Riêng (1972)
* Khóc lẻ loi Một Mình (1972)
* Chỉ Như Mặt Khác Tấm Gương Soi (thơ 1997)
* Thơ Tình (1996)
* Tiếng Kêu Nào Bên Kia Thời Tiết (truyện)
* em và, mẹ và tôi là một nhé (bán hồi ký)
* Chỗ Một Ðời Em Vẫn Ðể Dành
* Nhìn Nhau Chợt Thấy Ra Sông Núi
* Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra
* Ði Và Về Cùng Một Nghĩa Như Nhau

Nguồn: http://www.vietbay.com/th...=viewarticle&artid=35
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Trần Dần:

- Bài thơ Việt Bắc : Thơ / Trần Dần. - H. : Hội nhà văn, 1990.
- Cổng tỉnh : Thơ - Tiểu thuyết (Dạ khúc trường thiên) / Trần Dần. - H. : Hội Nhà Văn, 1994
- Những người chân đất : Tiểu thuyết (2 tập) / Daharia Stăngcu ; Trần Dần dịch. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 1994
- Người người lớp lớp (Chuyện Điện Biên Phủ) / Trần Dần. - H. : Văn nghệ. (gồm 3 quyển)
- Thơ Maiacốpxki / V.V. Maiacốpxki ; Hoàng Trung Thông, Trần Dần dịch. - H. : Văn nghệ, 1957.
- Mùa sạch / Trần Dần. - H. : Văn học, 1998.
- Tiến Lâm / Trần Dần sưu tầm. - H. : Minh Đức, 1957.
- Chú nhóc đen, tiểu thuyết của R.Raitơ (dịch, NXB Tác phẩm mới 1982))
- Kẻ bất bình, tiểu thuyết của Jules Valles (dịch, NXB Văn học 1995)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Các tác giả trên đã được cập nhật
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối