Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Trần Nhân Tông

- Trần Nhân Tông thi tập
- Đại hương hải ấn thi tập
- Tăng già thoái sự
- Trung hưng thực lục
- Thạch thất mỵ ngữ
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Trần Quang Khải

- Lạc Đạo tập
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Trần Ngọc Hưởng

Thơ

- Tay phấn
- Bẻ lá che Hường
- Suối nguồn xanh
- Từ chín dòng sông vọng cổ
- Chân dung
- Cuống rún chưa lìa

Biên soạn, phê bình tiểu luận

- Thơ và nguồn thơ
- Đến với thơ hay
- Luận đề về Huy Cận : Dùng trong nhà trường, các kỳ thi tú tài, cao đẳng và đại học
- Luận đề về Nam Cao : Dùng trong nhà trường, các kỳ thi tú tài, cao đẳng và đại học
- Luận đề về Nguyễn Du và truyện Kiều
- Thơ Đường trong nhà trường : Đến với thơ Đường : Dùng cho học sinh trung học, sinh viên đại học và những người yêu thích thơ Đường


Dịch

- Tứ tuyệt Đường thi
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Tần Hoài Dạ Vũ

- Thơ tình
- Ngọn lửa quạnh hiu
- Tình yêu và vầng trăng lửa
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Quách Tấn

- Xứ trầm hương
- Bước lãng du
- Bóng ngày qua : Hồi kí
- Trường Xuyên thi thoại : Những bài thơ kỷ niệm
- Một tấm lòng
- Trăng ma lầu Việt
- Mùa cổ điển
- Những tấm gương xưa
- Lữ Đường Thi : Lữ Đường Di cảo thi tập
- Tố Như thi
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Nhượng Tống

Dịch

- Mái Tây : (Tây Sương Ký) / Vương Thực Phủ
- Thơ Đỗ Phủ
- Nam Hoa kinh / Trang Tử
- Thượng Thư : Tức Kinh Thư / Khổng Tử
- Dưới hoa : Ngọc Lê hồn
- Sử ký / Tư Mã Thiên
- Ly Tao / Khuất Nguyên
- Bả phồn hoa
- Chị cùng em : Nghĩa hiệp tiểu thuyết
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm dịch của Phan Mạnh Danh

- Tình sử (Tình thiên bảo giám) / Long Tử Do
- Hồng Kiều
- Cổ thi trích dịch : Hán-Sở, Đường, Ngũ đại, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm của cố thi sĩ Vũ Đình Liên (không kể các tập in/dịch chung)

- Đôi mắt : Thơ / Vũ Đình Liên. - H. : Xây dựng, 1957.
- Thơ Baudelaire (dịch), NXB Văn học 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Các tác giả trên đã được cập nhật xong.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Trần Hữu Thung:

- Anh vẫn hành quân : Thơ / Trần Hữu Thung. - Nghệ Tĩnh : Nxb Nghệ tĩnh, 1983.
- Tiếng chim đồng : Thơ / Trần Hữu Thung. - H. : Văn học, 1975
- Sen quê Bác : Thơ / Trần Hữu Thung. - H. : Tác phẩm mới, 1987
- Ký ức đồng chiêm / Trần Hữu Thung. - Nghệ Tĩnh : Nxb. Nghệ Tĩnh, 1988.
- Tuyển tập Trần Hữu Thung : Thơ. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1997
- Đất quê mình : Thơ / Trần Hữu Thung. - Nghệ An : Hội văn nghệ Nghệ An, 1971
- Chị Minh Khai : Truyện thơ / Trần Hữu Thung. - H. : Phụ nữ, 1963.
- Ngày thu ấy : Khúc ca cách mạng tháng 8 / Trần Hữu Thung. - H. : knxb, 1957.
- Ca dao về Bác Hồ / Trần Hữu Thung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1998.
- Gió nam : Thơ kể truyện / Trần Hữu Thung. - H. : Văn học, 1962.
- Dặn con : Thơ / Trần Hữu Thung. - In lần thứ 4. - H. : Văn nghệ, 1955
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối