Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm của Thuận Hữu:

- Biển gọi : Thơ / Thuận Hữu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm thơ của Thanh Tùng:

- Gió và chân trời : Thơ / Thanh Tùng. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1985.
- Khúc hát quê xa : Thơ / Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004.
- Cái ngày xưa ấy : Thơ / Thanh Tùng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2004
- Thuyền đời : Thơ / Thanh Tùng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2006.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm thơ của Hữu Loan:

- Màu tím hoa sim : Thơ / Hữu Loan. - H. : Hội nhà văn, 1990.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm thơ của Hải Như:

- Trái đấy mai này còn lại tình yêu : Thơ / Hải Như. - H. : Văn học, 1985.
- Nỗi buồn hoa bất tử : Thơ / Hải Như. - H. : Lao động, 1994
- Thơ viết về Người : Thơ / Hải Như. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Lại Hồng Khánh:

- Trắng câu gọi đò : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Thanh niên, 1990
- Giọt thời gian : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Lao động, 1992
- Ánh trăng ngày : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Văn học, 1995
- Tháng năm nỗi nhớ : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Lao động, 1999
- Trái tim mùa hạ : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Văn học, 2002.
- Ghi dọc cánh rừng : Truyện ngắn / Lại Hồng Khánh. - H. : Lao động, 2002
- Với thu : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2004.
- Vầng trăng Kinh bắc : Thơ / Lại Hồng Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm của Lê Duy Phương:

- Bắt đầu từ đó : Thơ / Lê Duy Phương, Lê Xuân Dzụ. - Hà Tĩnh : Hội văn nghệ Hà Tĩnh, 1973.
- Chùm nhãn ngọt : Thơ cho thiếu nhi / Lê Duy Phương, Dương Huy. - Nghệ Tĩnh : Nxb. Nghệ Tĩnh, 1984.
- Lên xanh : Thơ / Lê Duy Phương. - Hà Tĩnh : Hội văn nghệ Hà Tĩnh, 1975.
- Những câu thơ tình yêu : Thơ / Lê Duy Phương. - Nghệ Tĩnh : Nxb Nghệ Tĩnh, 1988.
- Cỏ dại và trời xanh : Thơ / Lê Duy Phương. - H. : Văn học, 1994
- Cây hoa vừa lên : Thơ / Lê Duy Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1995.
- 99 nụ hôn : Thơ tình / Lê Duy Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2006.
- Thơ và... / Lê Duy Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2008.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Không hiểu những chữ H. là viết tắt của gì vậy bạn?
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tác phẩm của Xuân Quỳnh:

Thơ:

- Gió Lào cát trắng, H. : Văn học, 1974.
- Hoa dọc chiến hào, H. : Văn học, 1968
- Tự hát, H. : Tác phẩm mới, 1984.
- Lời ru trên mặt đất, H. : Tác phẩm mới, 1978
- Sân ga chiều em đi, H. Văn học, 1984.
- Truyện Lưu, Nguyễn : Truyện thơ, - H. : Kim đồng, 1983
- Thơ viết tặng anh Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1988

Dịch:

- Bố ơi, bố làm con sợ đi : Truyện tranh / Tamara Đăngblông. - H.Kim Đồng, 1989.
Truyện:

- Bến tàu trong thành phố. H. : Kim Đồng, 1984
- Vẫn có ông trăng khác : Tập truyện ngắn - H. : Kim Đồng, 1988
- Bao giờ con lớn : Truyện tranh - H. : Kim Đồng, 1975.
- Mùa xuân trên cánh đồng. - H. : Kim Đồng, 1981.
- Bầu trời trong quả trứng. - H. : Kim Đồng, 2005.

hongha83
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Cảm ơn bạn, các tác giả trên đã được cập nhật xong.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Các tác phẩm thơ của Ý Nhi:

- Nỗi nhớ con đường (in chung với Lâm Thị Mỹ Dạ, NXB Văn học 1984)
- Đến với dòng sông, NXB Tác phẩm mới 1978
- Cây trong phố chờ trăng (in chung với Xuân Quỳnh, NXB Hà Nội 1981)
- Người đàn bà ngồi đan, NXB Tác phẩm mới 1985
- Ngày thường, NXB Đà Nẵng 1987
- Mưa tuyết, NXB Phụ nữ 1991
- Gương mặt, NXB Trẻ 1991
- Vườn, NXB Văn học 1998
- Thơ tuyển, NXB Hội nhà văn 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối