Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 10:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/07/2019 16:24, số lượt xem: 69

Trần Liễu bám trụ Thăng Long;
Tình riêng- nhung nhớ, việc công bộn bề.
Hai con thơ ở hương quê,
Thuận Thiên, Thị Nguyệt chở che, chẳng rời;
Lại thêm lão Bộc tuyệt vời
Họ Chu, tên Sỹ trông coi chu toàn.
Vốn xưa hầu hạ Thượng hoàng;
Trần Thừa coi lão ngang hàng tâm giao;
Chuyên cần đèn sách, trí cao;
Ham mê võ nghệ, ai nào hơn đây?
Liễu vương coi lão là thày,
Song toàn văn võ, lại đầy uyên thâm;
Lòng trung khiến lão toàn tâm
Trở thành sức mạnh tinh thần của vương.

Hoàng giang phẳng lặng như gương(1)
Xa xa, dưới cánh buồm giương, giọng hò:
- “Dòng giang xanh thẳm đôi bờ
Sông sâu cá lặn, ai chờ đợi ai?”
Lạ kỳ: Vương tử thứ hai,
Tuổi thơ đã sớm tỏ oai Người Trời;
Ngủ, ăn...giờ giấc hẳn hoi,
Ba tháng, đặt xuống, để ngồi, ngồi yên;
Đầy tuổi, lẫm chẫm đi tìm,
Sà vào lòng mẹ, kìn kìn bú ngay;
Chín tháng, chẳng học mà hay;
Vừa đọc, vừa viết- Sự này quả nhiên-
Mới nghe xong, đã nhớ liền
(Chu Bộc kinh hãi, ngạc nhiên, bần thần)
Lớn nhanh như đoá hoa xuân,
Cách xa một tháng, dễ lầm là ai.

Đường đời quả lắm chông gai;
Mệnh Trời đã định, có sai bao giờ?
Mấy ai học được chữ “ngờ”?
Biết bao hy vọng đợi chờ ấu nhi.
Tai bay, vạ gió bất kỳ;
Ma đưa, quỷ dẫn, bước đi lần mò.
Chiêu hoàng, Trần Cảnh cùng lo
Bởi chung chăn gối, đợi chờ đã lâu-
Mười hai năm, có ít đâu?-
Hoàng hậu vẫn chẳng mang “bầu” như ai
Thuận Thiên đang lúc mang thai;
Trần Liễu chờ đón con trai sau này.
Ngày đêm, Thủ Độ giơ tay
Gõ lên vầng trán vốn đầy suy tư,
Bàn cùng Quốc mẫu Linh từ;
Thị Dung ngần ngại, thư thư bảo chồng:
- “Xưa nay, thiếp đã thoả lòng;
Hai con gái thiếp, ở trong tay chàng;
Nỡ đâu sắp đặt trái ngang?”
- “Ta vì xã tắc mà làm! Ngại chi?”
Lệnh truyền: -“Trần Liễu kíp đi
Đông Triều, tổng quản, tức thì chiều nay!”
Vội vàng, Liễu trở về ngay;
Thăm con- Quốc Tuấn vừa đầy 5 năm.
Một chiều định mệnh tối tăm:
Chiêu Thánh, hoàng hậu lỗi lầm chi đâu?
Tội vì chẳng thể mang “bầu”;
Giáng làm công chúa, u sầu lãnh cung.(2)
Thuận Thiên, được lệnh sắc phong,
Nhập cung Hoàng hậu, thai rồng đợi sinh.(3)
Trần Liễu uất hận, bất bình,
Cho rằng Thủ Độ trị mình chi đây;
Ngang tàng, bất chấp xưa nay,
Thề có Trời Đất: Ra tay rửa hờn.
Uất lên, máu miệng trào tuôn;
Mối thù khắc cốt, ghi xương khó kìm.
Bàn cùng tướng sỹ, anh em
Tung hoành thiên hạ - Dưới trên đồng lòng.
Chọn người, sắp đật, phân công;
Hiểm nguy, ai cũng xung phong dẫn đầu.

(1)- Hoàng giang tức sông Châu giang ngày nay.
(2)- Chiêu Thánh Hoàng hậu bị giáng, giam vào lãnh cung tại Vĩnh Tường (Làng Vĩnh Tường, xã Lộc Vượng ngày nay) nhưng sau, Trần Thái Tôn (Trần Cảnh) là vị vua nhân từ, đã gả nàng cho Lê Phụ Trần. Ông bà sinh được một con trai, bốn con gái; Trong đó, con trai Trần Bình Trọng đã làm quân giặc run sợ, để lại tiếng thơm muôn đời.
(3)- Lý Thuận Thiên sinh con đầu lòng (Giọt máu của Trần Liễu) đặt tên là Trần Quốc Khang. Các con về sau của Trần Cảnh đều mang tên là Chiêu Minh vương, Chiêu Quốc vương, Chiêu Thánh vương, Chiêu Văn vương. Con thứ hai của Lý Thuận Thiên nối ngôi Trần Cảnh, gọi là Trần Thánh Tôn (Con cháu của Trần Liễu đều mang tên đệm Quốc