Quay tít ngày đêm, chẳng nghỉ ngơi,
Xua tan nóng nực giúp cho đời;
Không lo mỏi cánh, mòn bi trục;
Chỉ muốn bình tâm, rạng nụ cười.
Nâng giấc ngủ sâu khi dưỡng sức;
Đắp bồi sinh lực lúc trời oi...
Nhắc ai bảo dưỡng, tra dầu mỡ;
Đừng để quạt hư, bảo quạt tồi.