Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2019 23:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/07/2019 16:23, số lượt xem: 104

An Lạc là đất vua ban;
Sách xưa ghi lại rõ ràng chẳng sai:
- “Đất này sẽ sinh Thiên tài
Cứu nhân độ thế, trần ai thoát vòng!”
Bao quanh, có mấy dòng sông;(1)
Thứ thiếp thị Nguyệt sống trong ấp này.
Thuận Thiên, chính thiếp gần đây,
Trong cung Thiên Phúc ở ngay Thiên Trường;
Thăng Long, nơi ở của vương;
Ba nơi một dạ yêu thương, nghĩa tình.
Đích tôn Trần Doãn trước sinh:
Thị Nguyệt vật vã, hãi kinh nhớ đời.
Tưởng chừng đã mãn nguyện rồi;
Hay đâu phúc lộc, ơn Trời, còn thêm.
Lạ lùng thay giấc mơ tiên:
Đầu năm nhân dịp ở trên quê nhà;
Đêm Xuân vời vơi cao xa,
Ngàn tia lấp lánh, thật mà như mơ;
Gấm bào, phẩm phục đợi chờ,
Rồng đưa, hạc tiễn, hội thơ cung đình;
Ngọc hoàng, Thiên tướng, thiên binh...
“Thiên tướng” Trần Liễu lặng thinh đứng hầu;
Chợt nghe hàng tả văn tâu:
- “Ở dưới hạ giới, sự đâu lạ lùng:
Nguyễn thị giao hợp Giao long;
Phương Nam Đại Việt chắc không yên bình?
Giặc thù, loạn lạc phát sinh...”
Ngọc hoàng tra xét, sự tình quả nhiên.
Lệnh truyền: -“Đồng tử thanh tiên
Xuống hương An Lạc, danh biên họ Trần,
Mang theo phi kiếm thiên thần,
Ngũ tài, Tam bảo...giúp dân dẹp thù!”
Trần Liễu bừng tỉnh cơn mơ;
Muôn ngàn tia sáng, hương đưa khắp phòng.
Dưới ban thờ ở chính cung,
Thị Nguyệt tươi tắn bái trông Phật đường;
Kể rằng: -“Sự lạ khác thường-
Đêm qua, ánh sáng vàng ươm khắp phòng;
Hương thơm toả ngát dịu lòng;
Thiếp mơ có một tiểu đồng đến bên,
Tự xưng Đồng tử Thanh tiên,
Ngỏ lời xin thiếp nhận liền làm con;
Rồi như thiếp có thai luôn;
Vội vàng thức giấc, dâng hương Phật đài!”
Mơ tiên: như một mà hai;
Vợ chồng kể lại, chẳng sai chỗ nào.
Lập ngay nhang án trên cao,
Tạ ơn Tiên Thánh, lạy chào Thần linh.
Lại nghe Thày Nguyễn Chí Thành
Đêm qua đột tử, tái sinh sớm ngày.
Sang thăm, thày kể cho hay:
- “Tôi lên Thượng giới, gặp ngay Ngọc hoàng;
Có người tâu: Chốn Trần gian,
Con buôn Nguyễn thị hợp càn Giao long,
Là điềm loạn lạc, thương vong;
Phải nhờ Thiên tướng dốc lòng dẹp yên.
Ngọc hoàng lập tức lệnh truyền:
- “Thanh tiên Đồng tử toàn quyền giúp dân,
Hãy ngay lập tức giáng trần
Làm con của một vương thân, đợi chờ!”
Tôi mừng, mở mắt thật to,
áo quần khâm liệm, vội nhờ cởi ra.”
Ngẫm xem Thiên mộng - cả ba-
Cùng trong đêm ấy thật là giống nhau.

(1)- Ba dòng sông là Sông Hồng ở phía Đông; Sông Long Xuyên ở phía Tây; Sông Lấp (Sông Châu Giang ngày nay) ở phía Bắc.