Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
6 bài thơ
Tạo ngày 11/07/2008 02:45 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/12/2012 09:47 bởi hongha83
Yuri Polikarpovich Kuznetsov (Юрий Поликарпович Кузнецов, 1941-2003) là nhà thơ Nga sinh tại Kuban. Viết thơ từ nhỏ. Năm 1971, tốt nghiệp Học viện văn học Gorki. Được đánh giá là nhà thơ có cách tư duy trừu tượng phức hợp.