Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 22/05/2007 09:18 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Mikhail Zelikovich Shabrov (Михаил Зеликович Шабров, 1944-) là một nhạc sĩ, nhà viết kịch người Nga, tên thật là Michael Shapiro Shabrova (Михаила Шаброва Шапиро). Tên Shabrov là kết hợp giữa tên ông và tên vợ ông Shapiro Bobrov (Шапиро Боброва).