Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mikhail Shabrov (1 bài)
- Larisa Rubalskaya (34 bài)
- Galina Umyvakina (2 bài)
- Yuri Kuznetsov (6 bài)
- Joseph Brodsky (55 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 26/11/2018 19:30 bởi hongha83
Inna Ivanovna Kashezheva (Инна Иналовна Кашежева, 1944-2000) là nhà thơ nữ Nga, sinh và mất ở Moscow. Năm 1974, bà tốt nghiệp Viện Văn học Maxim Gorky. Bà bước vào văn học từ những năm 60, cộng tác với nhiều tạp chí, nhất là tờ Tuổi trẻ. Thơ bà có tiếng vang và nhiều bài đã được phổ nhạc.