Cha bước đi nguyên lành
Trên cánh đồng đầy mìn
Cha hoá thành khói cuộn
Không mồ, không đau đớn

Chiến tranh độc ác sao!
Mẹ thử nhìn xem nào
Kìa một vòi bụi cuốn
Qua đồng cỏ đang đến

Như có bàn tay vẫy
Những đôi mắt tươi cười
Bó thư từ mặt trận
Náo nhiệt đợi tay người

Mỗi lần mẹ ngóng cha
Qua đồng cỏ xanh kia
Kìa một vòi bụi cuốn
Cô đơn và kinh khủng


Nguồn: Văn học nước ngoài, số 1 - 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)