“Да, сердце часто ошибалось”

Да, сердце часто ошибалось,
Но все ж не поселилась в нем
Та осторожность, та усталость,
Что равнодушьем мы зовем.

Все хочет знать, все хочет видеть,
Все остается молодым.
И я на сердце не в обиде,
Хоть нету мне покоя с ним.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ừ thì trái tim hay nhầm lẫn
Nhưng bù lại nó chẳng thờ ơ
Nó cũng không mệt mỏi bao giờ
Và càng chẳng bao giờ tính toán.

Muốn biết thật nhiều, thấy thật nhiều.
Vì thế nên trái tim luôn trẻ.
Tôi chẳng bao giờ giận tim mình,
Dù chẳng mấy khi yên vì nó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vâng, con tim thường hay lầm lỗi
Nhưng tất cả không để bụng bao giờ
Càng cẩn thận thì càng mệt mỏi,
Điều chúng ta thường gọi: thờ ơ.

Tất cả đều muốn xem, muốn rõ
Tất cả đều vẫn rất trẻ trung.
Và tôi không bao giờ giận nó,
Mặc dù tôi với nó bất đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời