Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 18/08/2006 12:35 bởi Nhành-lan-tím
Yên Sơn tên thật Đoàn Dự, cử nhân quản trị kinh doanh, làm nghề kỹ sư máy tính. Trước 1975 ông sống ở Sài Gòn, hiện ở Bắc California, Hoa Kỳ.