34.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ, 8 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Lưu Trọng Lư (101 bài)
- Bàng Bá Lân (55 bài)
- Vũ Trọng Phụng (2 bài)
- J. Leiba (9 bài)
Tạo ngày 06/09/2014 22:55 bởi tôn tiền tử
Xuân Thuỷ (2/9/1912 - 1985) là nhà cách mạng, nhà thơ, tên thật là Nguyễn Trọng Nhâm, sinh ra trong một gia đình nho học tại xã Xuân phương, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Từ Liêm, Hà Nội. Ông sớm có tinh thần yêu nước và lòng ham thích thơ văn.

Năm 1938, ông bị thực dân Pháp bắt và đày trong các nhà tù Phúc Yên, Hà Đông, Hà Nội, Sơn La, Hà Giang. Những năm 1941-1943, ông là chủ bút tờ báo Suối reo ở nhà tù Sơn La, sau đó là chủ bút báo Cứu quốc bí mật, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh. Từ sau cách mạng, ông luôn luôn phụ trách những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức Ðảng, Nhà nước và Mặt trận. Từ năm 1955, ông là uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng và năm 1968, ông được bầu vào Ban bí thư. Năm 1963, ông được cử làm bộ trưởng Bộ ngoại giao và năm 1968 là trưởng…

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác