15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2015 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 24/03/2015 13:59

Bạn có nghe chăng pháo nổ tung
Xin đừng lầm tưởng xác tan không
Đầy trời khói trắng mây đen toả
Nhưng đã tung bay vạn sắc hồng


Bài thơ này được làm trong tù cuối năm 1940 khi tác giả nghe tin cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại.

Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004