Thơ thì muôn đời ai cũng thích nhưng tóm được một người bạn để cùng nhia sẻ những vần thơ hay thì thật sự là khó. Cuộc đời này mấy ai được thảnh thơi để ngồi mà đọc mà nghe mà nghĩ về những vần thơ