15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: bất hạnh (6)

Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:30

Thăm trường khuyết tật Đồng Nai

Cháu thì "ngắm gió", cháu "nhìn mây"
Cháu đi không nổi bò lê lết
Mỗi cháu tật riêng... Tôi buồn riêng!

Có cháu cha ở chiến trường xưa
Có cháu mẹ vướng "màu cam độc"...

Mỗi dòng thơ tôi nhoè con chữ
Câu thơ run lên. Nghẹn ứ
Là mưa chiều hay nước mắt rơi.


1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011