Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:21

Nỗi buồn, nỗi giận chứa chan
Biết ai tỏ được nỗi oan mấy mùa
Xuống đò Suối Yến vào thưa
Hỏi ra mới biết là Chùa Giải Oan!


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011