26/10/2021 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm linh

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:21

 

Nỗi buồn, nỗi giận chứa chan
Biết ai tỏ được nỗi oan mấy mùa
Xuống đò Suối Yến vào thưa
Hỏi ra mới biết là Chùa Giải Oan!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tâm linh