Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:49

Vu vơ nhớ
Bâng khuâng buồn
Mưa bay lất phất
Mái tóc bạc phờ
Mới biết mình duyên nợ
Một trời hương nhãn
Hiện về xa xăm


2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011