24/10/2021 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một trời hương nhãn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:49

 

Vu vơ nhớ
Bâng khuâng buồn
Mưa bay lất phất
Mái tóc bạc phờ
Mới biết mình duyên nợ
Một trời hương nhãn
Hiện về xa xăm
2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Một trời hương nhãn