11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa sứ (2)

Đăng bởi hảo liễu vào 11/02/2015 02:19

Rực rỡ hồng tươi giữa nắng trưa
Bất chấp bão giông ngát bốn mùa
Lá mướt thân cành xanh rợp bóng
Vui buồn như gió thoảng mây đưa.

Nhớ hồi theo mẹ viếng chùa xưa
Nhặt hoa sứ rụng thả làm mưa...
Nay vào xứ Phật trầm hương ngát
Thấy mẹ nguyện cầu tiếng nhặt thưa...


1985

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011