22/10/2021 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sứ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/02/2015 02:19

 

Rực rỡ hồng tươi giữa nắng trưa
Bất chấp bão giông ngát bốn mùa
Lá mướt thân cành xanh rợp bóng
Vui buồn như gió thoảng mây đưa.

Nhớ hồi theo mẹ viếng chùa xưa
Nhặt hoa sứ rụng thả làm mưa...
Nay vào xứ Phật trầm hương ngát
Thấy mẹ nguyện cầu tiếng nhặt thưa...
1985

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hoa sứ