Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:09

Ngồi buồn hỏi cõi trăm năm
Hỏi mây dưới nước, hỏi trăng trên ngàn
Hỏi trời từ thuở Văn Lang
Vẫn xanh như thế suốt ngàn năm sau...

Vui buồn lắng xuống đáy sâu
Phế hưng biến cải, đớn đau lặn chìm
Nghĩa tình đạo lý còn in
Tinh hoa hội tụ nơi đình miếu thiêng.

Tấc lòng gửi cõi chung riêng
Trăm năm vẫn hỏi: đâu miền tri âm?


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011