16/10/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi cõi trăm năm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:09

 

Ngồi buồn hỏi cõi trăm năm
Hỏi mây dưới nước, hỏi trăng trên ngàn
Hỏi trời từ thuở Văn Lang
Vẫn xanh như thế suốt ngàn năm sau...

Vui buồn lắng xuống đáy sâu
Phế hưng biến cải, đớn đau lặn chìm
Nghĩa tình đạo lý còn in
Tinh hoa hội tụ nơi đình miếu thiêng.

Tấc lòng gửi cõi chung riêng
Trăm năm vẫn hỏi: đâu miền tri âm?
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hỏi cõi trăm năm