Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:14

Gió rủ sang ngang một chuyến
Dùng dằng trăm nỗi bể dâu
Thuyền xuôi và gió ngược
Ngẩn ngơ nơi giang đầu!


2008

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011