26/10/2021 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghe chiều

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:13

 

Gió rủ sang ngang một chuyến
Dùng dằng trăm nỗi bể dâu
Thuyền xuôi và gió ngược
Ngẩn ngơ nơi giang đầu!
2008

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Ghe chiều