Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:51

Anh ở đầu
Em cuối sóng
Sóng cõng gió vượt chân trời
Gió hiền như em đó
Mối tình sóng gió ríu ran.

Tình yêu ta có sóng và gió
Nhưng vẫn không biết được
Gió về đâu và sóng về đâu...


1960

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011