24/10/2021 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu sóng

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:51

 

Anh ở đầu
Em cuối sóng
Sóng cõng gió vượt chân trời
Gió hiền như em đó
Mối tình sóng gió ríu ran.

Tình yêu ta có sóng và gió
Nhưng vẫn không biết được
Gió về đâu và sóng về đâu...
1960

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đầu sóng