Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Cầm (241 bài)
- Vũ Cao (9 bài)
- Tôn Nữ Thu Hồng (12 bài)
- Anh Huy (6 bài)
- Vũ Đức Trinh (12 bài)
Tạo ngày 24/02/2024 13:46 bởi tôn tiền tử
Xuân Miễn (20/8/1922 - 4/1/1990) tên khai sinh là Nguyễn Xuân Miễn, các bút danh khác là Hải Phong, Huỳnh Phong Hải, sinh tại xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm (nay thuộc TP Phủ Lý), tỉnh Hà Nam. Tham gia cách mạng, tháng 3-1945, từ Hà Nam, ông vào Chiến khu An Phú Đông, ngoại ô Sài Gòn. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân, sau chuyển sang công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội cho đến khi về hưu và mất tại TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Rung động (1938)
- Lửa binh (1946)
- Khói lửa phương Nam (1948)
- Gói đất miền Nam (1960)
- Chặng đường hành quân (1971)
- Một tiếng Xamakhi (in chung với Duy Khán, Phạm Ngọc Cảnh, 1981)
- An Phú Đông (1982)

 

Tuyển tập chung