Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ
Tạo ngày 03/08/2020 13:05 bởi tôn tiền tử
Vũ Đức Trinh (2/10/1922 - 1946) là một linh mục, sinh tại làng Sa Châu, tổng Hoành Nha, huyện Giao Thuỷ, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Trong các năm từ 1927 đến 1937, ông học qua các trường Sa Châu, Nhà chung Xương Điền, Trung Linh (Bùi Chu), Tiểu chủng viện Ninh Cường (Bùi Chu), Saint Thomas d’Aquin (Nam Định). Từ 1928 đến 1943 và 1950 đến 1955, ông du học qua các trường Cao đẳng Penang, Đại học Saint Louis tại Hoa Kỳ. Ông có bằng tiến sĩ xã hội học và dùng tiếng Anh để giới thiệu văn hoá Việt Nam với nước ngoài, đồng thời làm chủ bút báo Thuần phong. Ông từng du lịch qua 28 nước, xem các công trình văn hoá và đàm luận với các trí thức nhiều nơi.

Ông đã đăng thơ trên các tạp chí Chuông Việt, Phổ thông, Văn hoá, Thời mới, Sao Việt, Gió mới,…

 

Tuyển tập chung