Tiễn con ra tận bến tàu
Đưa con một gói đất nâu
Vịn vai mẹ dặn:
Con về Thủ đô
Đem dâng Cụ Hồ
Gói đất miền Nam

Thưa dù núi cách, sông ngăn
Đồng bào Nam Bộ vẫn gần bên Cha
Tình yêu thắm thiết đậm đà
Nam là của Bắc, Bắc là của Nam
Chín năm gian khổ
Giữ vững đất đai
Con dâng lên Cụ đất này
Sẫm dòng máu đỏ những ngày đau thương

Đất này đất của quê hương
Cùng chung máu thịt giang sơn Lạc Hồng
Xin dâng Cụ cả tấm lòng
Cụ tin ở bức thành đồng miền Nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]