Hoa giấy bên đường hồng chiều Trường Sơn
Rừng thưa ran tiếng ve ánh ỏi
Thị trấn tản cư vào núi
Tre thành hoang, gai góc mọc dày thêm

Sườn nhà sàn trơ cột cháy xiêu nghiêng
Hố bom trên nền đất cũ
Ven vệ đường, cỏ leo đầy cột số
XOá tầm quãng cách xuống Pha-lan

Chỉ còn hoa chăm-pa là y nguyên
Đơm đầy đặn những vòm ngà thơm lựng
Và ngọn cờ Lào
                 trên điểm cao
                             gió lộng
Mang trăng tròn từ sắc đỏ
                          bay lên


4-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]