Nào ta đi! những thôi thúc nhất định còn lớn lao hơn thế
Ta sẽ giong buồm trên những biển hoang vu không một con đường
Ta sẽ đi những nơi gió thét sóng gầm, và con tàu Mỹ căng hết buồm lướt tới

Nào ta đi! Đi với sức mạnh, tự do, trái đất, các nguyên tố
Sức khoẻ, chí thách thức, niềm vui sống, sự tự tin, óc hiếu kỳ

Nào ta đi! ta quyết lánh xa mọi công thức!
Xa những công thức của các người, hỡi những thầy tu có mắt cũng như đui và duy vật tầm thường!
Cái thây ma đã rữa chắn lối ta đi, hãy chôn ngay đừng trì hoãn

Nào ta đi! song hãy nghe tôi báo trước!
Ai đi với tôi cũng cần xăn gân, tốt máu, sức lực dẻo dai
Các chị các anh không ai có thể đến nơi thử thách mà không mang theo lòng dũng cảm và sức khoẻ
Đừng đến nơi đây, nếu các chị các anh đã tiêu xài phần tốt đẹp nhất của mình
Chỉ được đến đây những ai thể xác tốt tươi, rắn rỏi
Không một người nào đau ốm, không một người nào nghiện rượu, không một người nào, cù đinh nào được phép đến đây

(Tôi và bè bạn của tôi không thuyết phục bằng lý lẽ, ví von, vần điệu
Chúng tôi thuyết phục bằng sự có mặt của chúng tôi)


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)