Hỡi ôi! Xin cho chắp nốt một khúc hoan ca
Đầy thanh ca - chất nam tình, nữ tính lẫn ấu thơ hồng!
Đó đây hoan phúc - cây trái đơm ngũ hạt nồng.

Ôi khúc hân hoan của muôn loài- Cái vây lượn sóng của muôn ngư
Ôi tràn cả tiếng mưa um tùm khúc hát!
Ôi tiếng nắng tràn lẽ lặn sóng ôm ca!

Ôi chao nỗi hân hoan tinh thần—nó bất diệt—nó lao nhanh như chớp loé!
Chỉ riêng địa cầu này thôi là chưa đủ,
Tôi sẽ có lấy hàng ngàn quả và toàn thời gian.

Hỡi niềm hân hoan của kẻ làm máy! Dắt đầu tàu đi!
Để nghe lấy tiếng khúc khích của hơi nước, tiếng vui đùa, tiềng còi hơi của đầu máy cười!
Mà dập tan tốc hạn, phóng đến miền vùng xa.