Gió bấc về,
Về trên cành bách trước sân kia.
Cây gan không sợ lay trong gió,
Tiết tháo trơ trơ vẫn đứng lì,
Tuyết sương trải hết lòng không đổi.
Lại gặp trời xuân cũng thích nghi,
Cỏ nội hoa đồng đang chớm ngọc.
Gió khua, cây bách nữa làm chi?
Gió bấc về,
Được mấy khi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)