24/01/2021 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc phong xuy
北風吹

Tác giả: Vu Khiêm - 于謙

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 15/09/2008 22:35

 

Nguyên tác

北風吹,
吹我庭前柏樹枝。
樹堅不怕風吹動,
節操稜稜還自持,
冰霜歷盡心不移。
況復陽和景漸宜,
閑花野草尚葳蕤。
風吹柏枝將何為?
北風吹,
能幾時!

Phiên âm

Bắc phong xuy,
Xuy ngã đình tiền bách thụ chi.
Thụ kiên bất phạ phong xuy động,
Tiết tháo lăng lăng hoàn tự trì,
Băng sương lịch tận tâm bất di.
Huống phục dương hoà cảnh tiệm nghi,
Nhàn hoa dã thảo thượng uy nhuy.
Phong xuy bách chi tương hà vi?
Bắc phong xuy,
Năng kỷ thì!

Bản dịch của Hồ Lãng

Gió bấc về,
Về trên cành bách trước sân kia.
Cây gan không sợ lay trong gió,
Tiết tháo trơ trơ vẫn đứng lì,
Tuyết sương trải hết lòng không đổi.
Lại gặp trời xuân cũng thích nghi,
Cỏ nội hoa đồng đang chớm ngọc.
Gió khua, cây bách nữa làm chi?
Gió bấc về,
Được mấy khi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Khiêm » Bắc phong xuy