Chiều xế gió tây cỏ úa mầu
Mây thưa chim lẻ liệng trời thu
Hai mai sương điểm thân nghìn dặm
Lần nữa Thái Hàng dấn vó câu

tửu tận tình do tại