Như có phép lạ, len luồn qua sợi dây mỏng mảnh
mở toác ra, há hốc lỗ phóng thanh
tung ào ạt những tiếng chuông, phá tan yên tĩnh
điện thoại phun dòng phún thạch leng reng
Tiếng leng reng này
                    rít réo hồi chuông
văng mạnh vào tường
                 muốn phá vỡ tung
Ngàn vạn tiếng thanh thanh
                       bật vào tường
                                  bắn lại
dưới giường, dưới ghế
                     lăn lanh canh, vung vãi
Từ trần nhà tiếng huyên náo ập mạnh xuống sàn
Và hệt như một quả bóng thanh âm ầm ĩ
Văng xuống sàn lại bắn bổng lên trần
trút xuống rào rào, tung toé mớ thanh âm


Nguồn: Trường ca Maiakôpxki, NXB Văn học, 1987
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)