Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 19:43

出塞行

白草原頭望京師,
黄河水流無盡時。
秋天曠野行人絶,
馬首東來知是誰。

 

Xuất tái hành

Bạch thảo nguyên đầu vọng kinh si (sư),
Hoàng Hà thuỷ lưu vô tận thì.
Thu thiên khoáng dã hành nhân tuyệt,
Mã thủ đông lai tri thị thuỳ.


Nguồn: Thơ Đường ở Việt Nam (Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh biên dịch), NXB Văn hoá thông tin, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

“Cỏ trắng” đồng cao ngóng kinh đài
Sông Hoàng nước chảy bao giờ thôi
Trời thu nội rộng người đi hết
Vó ngựa đông sang chả biết ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bên đồng cỏ trắng ngóng kinh kỳ
Sông nước Hoàng Hà chảy mãi thôi
Đồng rộng trời thu người vắng bóng
Phía đông kỵ mã tới là ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng cao “Cỏ trắng” ngóng kinh đài,
Nước chảy Hoàng Hà mãi mãi hoài.
Nội rộng trời thu đâu lữ khách?
Đông sang vó ngựa biết là ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời