04/10/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái hành
出塞行

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 19:43

 

Nguyên tác

白草原頭望京師,
黄河水流無盡時。
秋天曠野行人絶,
馬首東來知是誰。

Phiên âm

Bạch thảo[1] nguyên đầu vọng kinh si (sư),
Hoàng Hà thuỷ lưu vô tận thì.
Thu thiên khoáng dã hành nhân tuyệt,
Mã thủ đông lai tri thị thuỳ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

“Cỏ trắng” đồng cao ngóng kinh đài
Sông Hoàng nước chảy bao giờ thôi
Trời thu nội rộng người đi hết
Vó ngựa đông sang chả biết ai
Nguồn: Thơ Đường ở Việt Nam (Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh biên dịch), NXB Văn hoá thông tin, 1999

[1] Tên cánh đồng lớn, không rõ ở đâu. Có sách nêu: “Đồng hoa trắng”. Ở nước Thiện Thiện hoặc Lâu Lan thuộc tỉnh Tân Cương có nhiều cỏ trắng. Ở tỉnh Cam Túc có nơi đóng trại của quân Cỏ trắng (Bạch thảo quân).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Xuất tái hành